Atelier Miniatura

Kurs architekta


DSC_0694

Kurs architekta jest przeznaczony dla osób chcących studiować architekturę na wydziale politechniki. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Pierwsze z nich do kurs podstawy rysunku ( 4 godzinne spotkanie z przedmiotami, martwą naturą i studium człowieka) oraz 2 godzinne zajęcia z podstaw rysunku architektonicznego, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektonicznego. Szczegóły tego programu można poznać bliżej klikając w link „Kurs architekta”. Dopiero dopełnienie tych dwóch spotkań może przynieść oczekiwane wymagania dla chętnych tego kierunku studiów. Łącznie 6 godzin  podczas co tygodniowych spotkań przez 10 miesięcy w roku.

Koszt za 1 miesiąc kursu to 350 zł. 


Podstawa rysunku jest dokładnie taka sama jak w kursie bez specjalizacji. Student uczy się wszystkich wartości przypisanych rysunkowi z podkreśleniem roli rysunku perspektywicznego oraz studium człowiek z obserwacji z podstawową znajomością anatomiczną jego budowy.  Zajęcia trwają 4 godziny w jednej grupie.

Podczas drugiego 2 godzinnego spotkania, uczeń zapoznaje się z elementami geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, architektonicznego z modelowaniem przestrzeni oraz rozwiązuje zadania projektowe przygotowujące go do praktycznego egzaminu na wydziale politechniki. Dodatkowo zapoznaje się z podstawą projektowania architektonicznego oraz historią architektury.

DSCN9601


Poniżej prezentujemy Państwu kilka przykładowych szkiców uczniów, jako elementarną podstawę dydaktyki, która ma uzbroić młodego rysownika w wiedzę z zakresu konstrukcji i budowy przedmiotów, podstaw perspektywy oraz kompozycji.


Bardzo ważnym kolejnym krokiem w rozwoju świadomości przestrzennej u ucznia jest zapoznanie go z elementami geometrii wykreślnej oraz zasadami perspektywy i modelowania brył w obszarze rysunku.
Poniżej prezentowany rysunek wykonany przez uczennicę jest doskonałym przykładem, że już w bardzo młodym wieku można bezproblemowo posługiwać się rysunkowymi narzędziami w celu wyrażenia kompozycji brył i modelunku przestrzennego na kartce papieru.

Kurs Rysunku Koszalin atelier miniatura

rysunek-koszalin_pl_kasia_kukielka_2a

Emilia Chudzińska


Młody kandydat na studia architektoniczne powinien posługiwać się rysunkiem odręcznym w sposób zwinny i precyzyjny jednocześnie. Podczas rysowania nieco bardziej złożonych elementów / obiektów, w sposób konstrukcyjny powinien nadawać ton geometrycznego charakteru pracy. Poniżej prezentowany rysunek jest właśnie takim przykładem.

atelierminiatura_rysunek_Koszalin (1) Oliwia Stażonek - studium przedmiotu

Dodatkowo przeprowadzenie rzetelnego studium przedmiotu o bardziej skomplikowanej konstrukcji może jedynie udoskonalić warsztat studenta.

Kurs_rysunku_Koszalin_atelier miniatura5


Bardzo wiele procesów dydaktycznych w rysunku dla młodych architektów jest identycznych, zaczerpniętych z podstaw rozwoju rysunku klasycznego oraz kreatywnego. Przeprowadzone rzetelne studium martwych natur oraz postaci jest fundamentalnym czynnikiem rozwoju. W poniższych linkach odnoszę do galerii studium martwej natury oraz studium postaci.


Chciałbym natomiast  zaprezentować kilka przykładowych prac związanych z samym rysunkiem architektonicznym, który polega przede wszystkim na studium wyobraźni w oparciu o rysunek odręczny perspektywiczny oraz elementy geometrii i aksonometrii, inspirowany historią architektury oraz tzw. świętą geometrią.

Znajomość nieco bardziej zaawansowanej matematyki z zakresu geometrii jest koniecznością dla przyszłych architektów. Tym samym nie sposób jest poszerzyć swojej wiedzy z zakresu materiału encyklopedycznego (np.: “Encyklopedia szkolna. Matematyka” pod red. H. Pańskowskiej, WSziP Warszawa 1989), dotyczącego wielościanów, brył platońskich czy archimedesowskich.

zdjęcie z Encyklopedii szkolnej Matematyka, Wyd. Sz. i P.

zdjęcie z Encyklopedii szkolnej Matematyka, Wyd. Sz. i P.

Poniższy rysunek wykonany przez uczennicę atelier jest studium bryły dodekahedron:

DSCN5429

rys K. Kukiełki.

20151011_132605

Nie da się ukryć, że poświęcony czas na studium “magicznej figury” jaką niewątpliwie jest K-Dron, opatentowanej przez p. Kapustę (http://www.k-dron.com/) nie będzie zmarnowanym.

Kurs rysunku atelier miniatura (2)  Kurs rysunku atelier miniatura (1)

Kolejnym ważnym etapem jest studium brył obrotowych i kulistych. Ich przenikanie się i powstające nowe figury z sumy lub różnicy objętości.

DSCN9864

rys. Ady Kocieniewskiej

Anna

Nie wspomnę o jednym z najtrudniejszych ćwiczeń, które ma dosadnie przeszkolić kandydata z wyobraźni przestrzennej, czyli analiza figur złożonych, zapętlonych, spiralnych, bywającymi nieskończonymi, czego doskonałym przykładem pracy twórczej jest znakomity artysta M.C. Escher. Mam na myśli bryły typu TORUS. Poniżej prezentuję zmagania się uczniów atelier z tym zagadnieniem.

rysunek koszalin atelier miniatura torus (2)  rysunek koszalin atelier miniatura torus (1)

Rzecz jasna, że szereg ćwiczeń na kompozycję brył w przestrzeni jest tak samo potrzebne do odkrycia takich wartości jak rytm, co obserwacja natury.

DSCN5392

Żelazna logika geometrii jest fundamentem rysunków aksonometrycznych, z których wynika obraz opisany w trójwymiarowej przestrzeni. Należy go umieć czytać i konstruować z pozycji dwuwymiarowej kompozycji.

DSCN9868


Rysunek architektury sytuacyjnej na podstawie historii budownictwa. Ten element wiedzy jest niezbędny do tego aby studiować architekturę. Na rynku jest wiele pozycji naukowych oraz publikacji dotyczącej historii architektury. Niezbędnym elementarzem jest książka Wilfrieda Kocha “Style w architekturze”. Do tego traktaty Palladia, czy Vignolii nie powinny być obce.


Studium założenia klasztornego w stylu wczesnogotyckim.

Katedra w Orvietto. Rys. Jakuba Nowaka

Katedra w Orvietto. Rys. Jakuba Nowaka

Katedra w Orvietto. Rys. Jakuba Nowaka

Katedra w Orvietto. Rys. Jakuba Nowaka

DSCN0023


Projekt dworca kolejowego.

Projekt dworca kolejowego. Rys. Alana Pyjka.


Trochę detalu architektonicznego:

20151213_132905


Dom rzymski…(rys. Michaele Warzechy oraz Natalii Domurat).

20160110_132949 20160110_132915


Ciekawym ćwiczeniem są rysunki – szkice sytuacyjne widoków ulic w danym okresie historycznym. Poniżej prezentuję szkic uczennicy Martyny, która oddała bardzo fajny klimat XIX wiecznego śródmieścia Szczecina.

DSCN9637

Szkice drzew i przyrody…rys. Julii Krukowskiej.

20160130_140341

20160130_140359


Temat: “Miasto przyszłości”. Rys. Michaele Warzechy i Alana Pyjka.

20160131_133426 20160131_133352


Na zakończenie prezentuję kilka wybranych prac oraz zdjęć z zajęć projektowania i komponowania przestrzennego w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu elementarnej geometrii, a w tym parkietarzu, matematyki Coexetera, Eschera i Buckminstera Fullera.

20160117_111007

Most Jarka Bernasia…

20151122_110315 20151122_110246

Ćwiczenie z przekształcania brył:

 

Dodatkowe zajęcia warsztatowe organizowane dla uczniów Atelier Miniatura, a w tym:

baner

czytaj więcej…