Laboratorium graficzne Atelier Miniatura prowadzi działalność naukowo rozwojową, z zakresu tradycyjnych technik graficznych, a w tym litografii, fotografii tradycyjnej (analogowej), technik animacji i technik komputerowych. Wyniki badań są publikowane w poniższym dziale.

Celem działalności Atelier Miniatura, oprócz edukacji artystycznej, jest działalność badawcza, która bezpośrednio przekłada wyniki swoich doświadczeń na sferę dydaktyki. Ten ogólnoakademicki charakter pracy jest podstawą rozwoju naszego Atelier.

W ramach rozwoju, współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które korzystając z naszych doświadczeń, wzbogacają swoją ofertę handlową. Zapraszamy do współpracy wydawnictwa artystyczne, galerie, oraz wszystkie podmioty zajmujące się publikacją graficzną w przestrzeni komercyjnej.

Jednym z naszych partnerów biznesowych , korzystającym z usług ilustracyjnych oraz poligraficznych jest Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley.

Poniżej prezentujemy printer-proofs  do książki filozoficznej „Laozi. Droga”. Druk ręczny w nakładzie 30 sztuk na papierze bawełnianym Fabriano Esportazione.