Atelier Miniatura

Letnie warsztaty z instalacji przestrzennych / 2016


baner

LETNIE WARSZTATY Z INSTALACJI PRZESTRZENNYCH
architektoniczno – przestrzenna problematyka projektowa 

TERMIN WARSZTATÓW


22 – 26 SIERPNIA 2016

MIEJSCE:

/ PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIASTA KOSZALINA /


PROWADZĄCY WARSZTATY:

Dr Rafał Podgórski – Dyrektor Atelier Miniatura
mgr inż. arch. Łukasz Adamczyk – architekt Wydziału Architektury Miasta Koszalin.

PROGRAM WARSZTATÓW

Mebel w przestrzeni miejskiej – projektowanie – prototypowanie
Konstruktywizm modernistyczny – czyli jak konstrukcja wpływa na formę.

Założenia warsztatów:

Przestrzeń publiczna wymaga interwencji. Od strony koncepcyjno – funkcjonalnej, do estetyczno – refleksyjnej. Celem warsztatów jest stworzenie dwóch zespołów projektowych, które zmierzą się z zadaniem zaprojektowania i wykonania w wybranej przestrzeni miejskiej miasta Koszalina, obiektu lub instalacji, odpowiadającej wyznaczonym założeniom. Materiałem jest wszystko, co nadaje się do stworzenia konstrukcji spełniającej wymogi założenia. Od re-cyklingowych kartonów, drewna, płyt, aż po metal czy plastik.
Pięć dni to dobry czas, aby w naszym mieście zaistniała młoda i ciekawa koncepcja artystyczno projektowa, jako przejaw woli i chęci projektowania, tworzenia.
Warsztatowiec, dzięki temu procesowi zyska nowe umiejętności projektowe, rozbudzi wyobraźnię przestrzenną oraz nabierze kompetencji społecznych.

Przebieg warsztatów:

1. Dokumentacja oraz wstępna analiza problematyki przestrzeni miejskiej, a w tym małej architektury:

Plener – dyskusja:

 

2. Podział na grupy + wykład  z prezentacją multimedialną.

3. Wyłonienie inspiracji oraz wstępne szkice projektowe.

 

4. Analiza – projektowane

5. Wstępne prototypowanie:

Wyłonione dwie koncepcje czekają na akceptację :

– survivalowe siedzisko mobilne:

20160824_162726

 

– ławka miejska:

20160826_184021

 

PROCES:

 

TESTOWANIE:

 

Finałowe zdjęcia:

siedzisko 1

 

20160826_190725

 

Modele są gotowe do dalszego realizowania zadania : wdrażania ich w przestrzeń publiczną.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności: Julii Kurokowskiej, Marcie Borowskiej, Patrycji Kulińskiej, Szymonowi Pawelczukowi, Mateuszowi Brzostowiczowi oraz Michałowi Bihunowi.

Mam nadzieję, że w przyszłości zrobimy jeszcze jakiś wspaniały kolejny projekt.

 

Pozdrawiam serdecznie.

dr Rafał Podgórski