Regulamin

Atelier Miniatura

z dnia 1.09.2021r.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Atelier Miniatura jest prywatnym mieszkaniem, będącym własnością osób trzecich, w którym są stworzone warunki do odbywania zajęć z rysunku w formie korepetycji, oraz wykładów i spotkań.

 2. Atelier Miniatura organizuje spotkania w formie zajęć stacjonarnych dla 7 osobowej grupy uczniów Akademii Miniatura.

 3. Adres Atelier Miniatura jest udzielany dopiero w momencie uzyskania dostępu do panelu studenta na akademiaminiatura.pl

§ 2 Obowiązki ucznia

 1. Uczeń Akademii Miniatura, podczas zajęć w Atelier, jest zobowiązany do przestrzegania wysokiej kultury osobistej, a w tym higieny i etyki.

 2. Każdy uczeń Akademii Miniatura jest zobowiązany do potwierdzenia informacji, że danego dnia jego grupy zajęciowej, nie ma objawów zakażenia wirusowego, a w tym : podwyższona temperatura do stanu podgorączkowego, ból gardła, katar.

 3. Każdy uczeń ma obowiązek przynieść na zajęcia do Atelier obuwie na przemianę, tj. kapcie, klapki, sandały lub tenisówki.

 4. Uczeń ma obowiązek posiadania na zajęciach następujących przyborów: Papier B-2 – jedna kartka, szkicownik A-3, ołówki i grafity w skali B, gumkę do ścierania, cienkopis, marker, długopis, tusz czarny, pędzelek do tuszu.

 5. Każdy uczeń wchodząc na posesję (podwórze) domu w którym mieści się Atelier Miniatura, mowa o częściach wspólnych wspólnoty mieszkaniowej, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa, wedle aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej.

 6. We wnętrzu Atelier nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa. Pozostaje to w kwestii uczestnika zajęć.

 7. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad BHP, o których zostanie poinformowany na pierwszym spotkaniu w Atelier.

§ 3 Zakazy

 1. Zakazuje się korzystanie z zajęć stacjonarnych w Atelier Miniatura, jeżeli stwierdziło się u siebie pogorszony stan zdrowia, dowolną infekcją wirusową, na podstawie poniższych objawów: podwyższona temperatura stanu podgorączkowego, ból gardła, katar. Nieobecność podczas zajęć zostanie odrobiona w formie zdalnej.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszystkie dzieła powstałe przez uczestników Atelier Miniatura podczas trwania kursu są objęte prawami autorskimi, których prawa te są rozłożone w połowie po stronie Słuchacza i Dydaktyka.

 2. Wszystkie dzieła powstałe przez Słuchacza podczas trwania kursu przechodzą na własność Słuchacza, lecz prawa autorskie pozostają tak jak zostało to opisane w pkt §4 1. niniejszego regulaminu.

 3. Atelier Miniatura nabywa prawa do publikacji powstałych dzieł będących własnością Słuchaczy w formie elektronicznej oraz papierowej.